Jave Computers / Jave Verhuur is vanaf vandaag aangesloten bij beroepsorganisatie FeWeb. FeWeb is de federatie voor online bedrijven. Ze werken aan het professionaliseren en het bundelen van de internetsector, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië. Dit doen ze door zich te richten op belangenbehartiging, de promotie van de sector en het waken over en het bevorderen van de kwaliteit.

Door onze diversiteit in activiteiten was het niet eenvoudig de juiste beroepsvereniging te kiezen, maar gezien het grootste deel van onze activiteiten uit online werken bestaat, was FeWeb de juiste partner voor ons.

Al sinds de start van onze activiteiten streven wij naar een heldere en duidelijke communicatie naar onze klanten toe. Wij hanteren altijd duidelijke prijzen en wijken niet af van vooraf gemaakte (prijs)afspraken. Door het aansluiten bij een beroepsvereniging en het aanvaarden van hun gedragscode, willen wij dit andermaal bekrachtigen.

Met betrekking tot de afspraken met de klant verbindt een FeWeb-lid zich tot de volgende 9 punten:

 1. Gedetailleerd overzicht van prestaties en overeenstemmende prijzen
 2. Duidelijk onderscheid tussen eenmalige, weerkerende en optionele kosten
 3. Gedetailleerde en realistische planning voor aanpak, timing en oplevering
 4. Duidelijke afspraken inzake de aanlevering van gegevens door de klant en de rechten daarop
 5. Duidelijke afspraken inzake de eigendomsrechten van de geleverde producten en diensten
 6. Duidelijkheid over optionele taken
 7. Afspraken inzake dienst-na-verkoop, helpdeskfaciliteiten,… qua vorm, datum van inwerkingtreding, duur, hernieuwingsformaliteiten en welke prestaties wel en niet binnen het contract vallen
 8. Duidelijke afspraken in geval de samenwerking beëindigd wordt
 9. Vermelding van eventuele samenwerking met derden en duidelijkheid over de verantwoordelijkheden

Wat verandert er voor u als klant?

Helemaal niets! Wij werken verder als voorheen, maar geven u de extra zekerheid dat u bij anomalieën bij een externe instantie terecht kan, want bij conflicten kan FeWeb als neutrale partner optreden voor u als klant.

Hoe herkent u een geldig aangesloten lid bij FeWeb.

Er zijn twee manieren om te controleren of iemand correct is aangesloten.

 1. Door weergave van het logo ‘Member of FeWeb’
 2. Door het bedrijf op te zoeken op https://www.feweb.be/nl/toolbox/webbedrijf-zoeken 

Enkel publicatie van het logo is niet voldoende, iedereen kan immers een logo plaatsen. Zoek dus altijd het bedrijf op via de bedrijvenzoeker of controleer als de afbeelding aanklikbaar is en leidt naar de bedrijvenpagina op de website van FeWeb.